13 -15 July 2022 (Wed – Fri)
China National Convention Center (CNCC)
Beijing, China

ZHONGYUNSHIJI

我们基于对行业需求的深刻理解,坚持以自主研发和创新为核心,专注研发生产瑞芯微RK3288,3399,3399PRO,PX30等安卓解码一体主板。 产品广泛应用于AI(人工智能)领域。质量稳定,功能齐全